Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid en info
Artikel 3: Het aanbod/overeenkomst
Artikel 4: Overeenkomst/lidmaatschap
Artikel 5: Duur en bedenktijd
Artikel 6: Lidmaatschapsgelden
Artikel 7: Verzuim en te late betaling
Artikel 8: Opschorting van het lidmaatschap
Artikel 9: Opschorting van het lidmaatschap
Artikel 10: Toegangssleutel / tags
Artikel 11: Veiligheidsvoorschriften
Artikel 12: Gasten
Artikel 13: Gedrag
Artikel 14: Andere club / Transferregeling
Artikel 15: Verkoop van de Club
Artikel 16: Verplichtingen van de Club
Artikel 17: Verplichtingen van het Lid
Artikel 18: Aansprakelijkheid
Artikel 19: Tussentijdse wijzigingen aanbod
Artikel 20: Privacy
Artikel 21: Toepasselijk Recht
Artikel 22: NL Actief (van toepassing indien de Club hierbij is aangesloten):